Robot-2 Atölyesi


Teknolojiye durmaksızın eklenen yenilikler, üretime dönüşebilen ve ticarileşebilecek fikirlere yatırım yapılması ihtiyacını doğurmaktadır. Bu nedenle gelişmiş ülkeler eğitim sistemlerine erken dönemde ekledikleri müfredatlarla, öğrencilerin yenilikçi teknolojilere ilgi duymasını dahası aktif roller üstlenmelerini beklemektedirler. Bir dönem sadece üniversitelerin konusu olan robotik kodlama artık ilkokuldan başlayan bir eğitimin parçası olmuştur.

Robotik kodlama, bütün parçalarını sizlerin bir araya getirdiği bir robotun ya da bilgisayarın programlanan dili okuyup, işleyebileceği yazılı talimatlar bütünüdür. Antalya Bilimpark sizleri bu dili konuşmaya davet ediyor.

Robotik-2 atölyemizde ileri seviye robotik ekipmanlarla öğrencilerimiz yenilikçi teknolojilere ve geleceğe bakıyor.