Sanat insan var oldukça olacak, düşündükçe de kendini yenileyecektir.


Drama ise sanatın en önemli ayaklarından biridir. Sosyal İnovasyon ve Drama Atölyemizde liderlik, ekip çalışması, girişimcilik, proje yönetimi ve üretimi, hitabet, sosyal medya/internet okuryazarlığı, drama vb. eğitimleri verilerek bireylerin gelişimine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Antalya Bilimpark, öğrencilerimizin sosyal ve kişisel gelişimlerinin önemini gözeterek, yaşayacakları her alanda daha verimli bir birey olmalarını sağlayacak dersler ve etkinlikler sunmaktadır.