Video Oyun Atölyesi


Bilgisayarlar ve dünyaya açılan penceresi olan internet, günümüzde eğitimi destekleyen teknolojik parametrelerin başında gelmektedir. Uzmanlar ve özellikle eğitimciler, bu teknolojilerin eğitim algoritmalarına en etkin bir biçimde nüfus etmesinin yöntemlerini aramaktadırlar. Bu çabaların kaçınılmaz sonucu olarak yeni öğretim teknik ve yöntemleri ortaya çıkmaktadır ki bunlardan en eğlenceli ve kalıcı olanı, oyun-tabanlı öğrenmedir.

Video-Oyun Atölyemizde verilen eğitimlerle, öğrencilerin motivasyonlarının yüksek tutulabilmesi, dikkatlerinin yoğunlaşabilmesi, ekip ruhu oluşturma ve grup çalışmalarına adaptasyonun hızlanması, eleştirel düşünme ve sebep-sonuç ilişkilerini daha etkili kurabilmeleri gibi faydaların elde edileceğine tanık olacaksınız.

Antalya Bilimpark’ta öğrencilerimiz öğrenirken eğlenecek, eğlenirken öğrenecek; birlikte çalışmanın ve düşünmenin en keyifli yanını yaşayacaklar...