Antalya Bilimparkı Tanıyalım


Batı Kalkınma Ajansının (BAKA) verdiği destekle Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde 2021 yılında faaliyetlerine başlayan Antalya Bilimpark, yenilikçi fikirlerle birlikte ileri teknolojiyi kullanarak, toplumun dezavantajlı kesimlerinin bilimsel faaliyetlerle buluşmasını, eğitim çağındaki çocuklarımızın aktif bilime keyifle ulaşmasını hedeflemektedir. BAKA ve Antalya Bilim Üniversitesinin vizyonuna uygun kararlı eğitimlerle mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesini, buna bağlı olarak genç işsizliğin azaltılmasını, şehrimizdeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesini de stratejik bir plan dahilinde hedeflemektedir.

Faaliyetlerimiz Nelerdir?

On beş ayrı disiplinde faaliyet gösteren atölyelerimizin içeriği, teknolojiye dayalı olarak çocukların ve gençlerin analitik düşünme yeteneklerini geliştirmeyi ve teknoloji ile tanışmalarını sağlayan bir eğitim sistemini uygulama amacı gütmektedir Bilişim ve robotik teknolojileri ağırlıklı olmak üzere öğrencilerin analitik düşünme ve her türlü araç ve gereci kullanarak disiplinler arası anlayış içerisinde üretim ve tasarım yetenekleri kazanmasını sağlamaktadır.

Hedeflerimiz

Antalya Bilimpark Projesi kapsamında eğitilecek kursiyerler, robotik kodlama, bilimsel düşünme, tasarım yapabilme, mekanik, ahşap, gastronomi, tarım vb. alanlarda genel bilgiler edinerek, derslerde yardımcı materyal olarak kullanabileceği ürünleri tasarlayabilecek, dünyada popüler olarak kullanılan kodlama araç-gereçlerini öğrenecek, online kodlama arayüzlerini ve kullanımı ile ilgili uygulamalı bir eğitim süzgecinden geçecektir.